Program

Čeští a slovenští autističtí sebeobhájci už brzy pro vás budou společně s odborníky přednášet na 2. Autistické konferenci.
Přípravy 2. Autistické konference jsou ale v plném proudu už od ledna 2021. 2. Autistická konference se připravuje. Vzhledem k epidemiologické situaci čekáme, zda ji budeme moci uskutečnit v červnu 2021.

Pod grafickými materiály naleznete program s detaily.

Program 1. Autistické konference 7. září 2020

Konferenci moderují: Jana Adolfová – Pastelková & Šimon Kytka

09:00 Uvítání a poděkování.

Promluví Ing. Miloš Růžička – předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP a Marta Pečeňová – členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, předsedkyně Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS při VVOZP.

09:30 Blok ZAMĚSTNÁVÁNÍ & DISKUSNÍ PANEL

9:30 Mgr. Adéla Chmelová, zástupce lidí na spektru autismu: Skryté lidské poklady, aneb co přináší firmě inovativního lidé s autismem.

9:50 PhDr. Zuzana Oravcová, business terapeutka, autorka programu EmMotivo, předsedkyně Autis: Člověka na spektru nezměníme, můžeme ho poznat a porozumět mu. Duševní zdraví ve firmách.

10:10 Michal Roškaňuk, zástupce lidí na spektru autismu a ředitel Adventor, o.s.: Každá firma potřebuje autistu.

10:30 Mgr. Věra Hincová, manažerka A Centra a předsedkyně HANS o.s. & Vladimíra Prokajová, zástupce lidí na spektru autismu: Jak přizpůsobit práci lidem na spektru autismu.

10:45 Lenka Sovová a Lenka Hercíková, lokální lídři programu Autism at Work v rámci SAP Services & Mgr. Šimon Hlinovský, zástupce lidí na spektru autismu: Zkušenosti z programu Autism at Work v České republice.

cca 11:15 DISKUSNÍ PANEL se zástupci lidí na spektru autismu na téma: Jak pomoci člověku na spektru začlenit se lépe do pracovního kolektivu.

11:40 Blok PRÁVO lidí s postižením a sociální problematika & DISKUSNÍ PANEL

11:40 až 11: 55 Ivana Sankot, zakladatelka Aqua Angels: Dobrovolnictví je dar pro všechny zúčastněné. Zkušenosti z dobrovolnictví u dítěte s PAS.

12:00 Představení nových zástupců lidí na spektru autismu v poradním týmu ombudsmana. Předání cen 3 sebeobhájcům a týmu projektu Autismus není vidět, který proběhl za podpory Evropského sboru solidarity. 

12:15 Mgr. Jiří Černý, právník: Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. Sebeobhájcovství.

12:30 Přestávka – lehký OBĚD zajištěn v místě konání konference. Coffee break and cake průběžně po celou dobu konference zajištěn.

13:15 Blok ZDRAVOTNICTVÍ & DISKUSNÍ PANEL

13:15 Monika Malachová, studentka Karolinska Institutet a zástupce lidí na spektru autismu: Komunikace a práce s pacientem na spektru autismu.

13:30 Mgr. Ivana Smítková, psycholožka, předsedkyně Akademie nadání: Jak probíhá diagnostika PAS a co přináší pozitivního.

13:45 Mgr. Adam Táborský, psycholog a zakladatel projektu Terapie mezi stromy. Přednáška: Všímavost, příroda a autismus.

14:15 Blok ŠKOLSTVÍ & DISKUSNÍ PANEL

14:15 Studentský spolek Agora z.s. při Pedagogické fakultě UK: Budoucí učitelé představí nový projekt o inkluzi.

14:35 Dodo, studentka střední školy a zástupce lidí na spektru autismu: Naslouchejte nám, autistům, přineseme do škol změnu myšlení a tvořivost. Výhody autismu.

14:55 Veronika Jirásek, zástupce lidí na spektru autismu, studentka VŠ a výtvarnice: Pod-diagnostikovaní autisté ve školách.

15:15 Ing. Sylva Šuláková, zástupce lidí na spektru autismu a matka 3 dětí: Inkluze dětí s autismem v praxi.

15:30 Mgr. Šimon Hlinovský, zástupce lidí na spektru autismu: Zkušenosti z Živé knihovny ve školách a návod, jak se jí stát.

15:45 DISKUSNÍ PANEL se zástupci lidí na spektru autismu.

16:30 Oficiální zhodnocení konference, poděkování a ukončení

Nadační fond ATYP si vyhrazuje právo na změny v programu. 

Záštitu nad konferencí převzali: Ing. Miloš Růžička – předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP Marta Pečeňová – členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, předsedkyně Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS při VVOZP