Program

Program 1. Autistické konference 7. září 2020

Konferenci moderují: Markéta Slezák & Jana Adolfová – Pastelková & Šimon Kytka

09:00 Uvítání a poděkování.

Promluví Ing. Miloš Růžička – předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP a Marta Pečeňová – členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, předsedkyně Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS při VVOZP.

09:30 Blok ZAMĚSTNÁVÁNÍ & DISKUSNÍ PANEL

9:30 Adéla Chmelová, zástupce lidí na spektru autismu: Skryté lidské poklady, aneb co přináší firmě inovativního lidé s autismem.

9:45 PhDr. Zuzana Oravcová, business terapeutka, autorka programu EmMotivo, předsedkyně Autis: Člověka na spektru nezměníme, můžeme ho poznat a porozumět mu. Duševní zdraví ve firmách.

10:05 Michal Roškaňuk, zástupce lidí s PAS a ředitel Adventor, o.s.: Každá firma potřebuje autistu.

10:25 Věra Hincová, manažerka A Centra a předsedkyně HANS o.s. & Vladimíra Prokajová, zástupce lidí s PAS: Jak přizpůsobit práci lidem na spektru autismu.

10:45 Ing. Miloslav Soukup, zástupce lidí s PAS: Jak pomoci člověku na spektru začlenit se lépe do pracovního kolektivu.

11:00 Lenka Sovová a Lenka Hercíková, lokální lídři programu Autism at Work v rámci SAP Services & Mgr. Šimon Hlinovský, zástupce lidí s PAS: Zkušenosti z programu Autism at Work v České republice.

11:30 DISKUSNÍ PANEL se zástupci lidí na spektru autismu.

12:00 Blok PRÁVO lidí s postižením a sociální problematika & DISKUSNÍ PANEL

Mgr. Jiří Černý, právník: Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Představení nových zástupců lidí na spektru autismu v poradním týmu ombudsmana.

12:30 Přestávka – lehký OBĚD zajištěn v místě konání konference. Coffee break and cake průběžně po celou dobu konference zajištěn.

13:15 Blok ZDRAVOTNICTVÍ & DISKUSNÍ PANEL

13:00 Monika Malachová, studentka Karolinska Institutet a zástupce lidí na spektru autismu: Komunikace a práce s pacientem na spektru autismu.

13:15 Mgr. Ivana Smítková, psycholožka, předsedkyně Akademie nadání: Jak probíhá diagnostika PAS a co přináší pozitivního.

13:30 DISKUSNÍ PANEL se zástupci lidí na spektru autismu.

14:15 Blok ŠKOLSTVÍ & DISKUSNÍ PANEL

14:15 Studentský spolek Agora z.s. při Pedagogické fakultě UK: Budoucí učitelé představí nový projekt o inkluzi.

14:30 Šimon Kytka, student střední školy: Šikana na základní škole. Statistika, a také o tom, jak šikaně předejít.

14:45 Dodo, studentka střední školy a zástupce lidí na spektru autismu: Naslouchejte nám, autistům, přineseme do škol změnu myšlení a tvořivost. Výhody autismu.

15:00 Veronika Jirásek, zástupce lidí na spektru autismu, studentka VŠ a výtvarnice: Pod-diagnostikovaní autisté ve školách.

15:15 Mgr. Šimon Hlinovský: Zkušenosti z Živé knihovny ve školách a návod, jak se jí stát.

15: 30 Ing. Sylva Šuláková, zástupce lidí na spektru autismu a matka 3 dětí: Inkluze dětí s autismem v praxi.

15:45 DISKUSNÍ PANEL se zástupci lidí na spektru autismu.

16:15 až cca 17:00 WORKSHOPY

(cca 45 minut) Během konference nutná na ně registrace.

Tipy a triky pro úspěšný přjímací pohovor aneb jak správně vytvořit CV a  jak se chovat na pohovoru. Lenka Sovová, lokální lídr programu Autism at Work v rámci SAP Services (velký sál).

Komunikace s lidmi na spektru. Věra Hincová & Vladimíra Prokajová, zástupce lidí na spektru autismu (menší sál).

Výtvarnou tvorbou k autoterapii a relaxaci. Veronika Jirásek, zástupce lidí na spektru autismu (omezený počet v prostředním salonku).

Právní poradenství na téma Právo osob se zdravotním postižením. Mgr. Jiří Černý – (individuální konzultace nebo menší skupinka lidí).

17:15 Oficiální zhodnocení konference, poděkování a ukončení

17:30 Ukončení konference

Nadační fond ATYP si vyhrazuje právo na změny v programu. 

Záštitu nad konferencí převzali: Ing. Miloš Růžička – předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP Marta Pečeňová – členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, předsedkyně Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS při VVOZP