Program

Program 1. Autistické konference 7. září 2020

Konferenci moderuje: Markéta Slezák & Jana Adolfová – Pastelková & Šimon Kytka

09:00 Uvítání a poděkování. Promluví Ing. Miloš Růžička a Marta Pečeňová

09:30 Blok ZAMĚSTNÁVÁNÍ & DISKUSNÍ PANEL

Zástupce lidí na spektru autismu: Skryté lidské poklady, aneb co přináší firmě inovativního lidé s autismem.

PhDr. Zuzana Oravcová, business terapeutka, autorka programu EmMotivo, předsedkyně Autis: Člověka na spektru nezměníme, můžeme ho poznat a porozumět mu. Duševní zdraví ve firmách.

Zástupce lidí s PAS: Každá firma potřebuje autistu.

Věra Hincová, manažerka A Centra a předsedkyně HANS o.s. a zástupce lidí s PAS: Jak přizpůsobit práci lidem na spektru autismu.

Zástupce lidí s PAS: Jak pomoci člověku na spektru začlenit se lépe do pracovního kolektivu.

Mgr. Šimon Hlinovský: Zkušenosti z projektu Autism at Work .

DISKUSNÍ PANEL se zástupci lidí na spektru autismu.

11:15 Blok PRÁVO lidí s postižením a sociální problematika & DISKUSNÍ PANEL

Mgr. Jiří Černý, právník: Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením.

12:15 Přestávka na občerstvení

13:00 Blok ZDRAVOTNICTVÍ & DISKUSNÍ PANEL

Zástupce lidí na spektru autismu: Komunikace a práce s pacientem na spektru autismu.

Mgr. Ivana Smítková, psycholožka, předsedkyně Akademie nadání: Jak probíhá diagnostika PAS a co přináší pozitivního.

DISKUSNÍ PANEL se zástupci lidí na spektru autismu.

14:00 Blok ŠKOLSTVÍ & DISKUSNÍ PANEL

Studentský spolek Agora z.s. při Pedagogické fakultě UK: Budoucí učitelé představí nový projekt o inkluzi.

Šimon Kytka, student střední školy: Šikana na základní škole. Statistika, a také o tom, jak šikaně předejít.

Dodo, studentka střední školy: Naslouchejte nám, autistům, přineseme do škol změnu myšlení a tvořivost. Výhody autismu.

Zástupce lidí na spektru autismu, studentka VŠ a výtvarnice: Pod-diagnostikovaní autisté ve školách.

Mgr. Šimon Hlinovský: Zkušenosti z Živé knihovny ve školách a návod, jak se jí stát.

DISKUSNÍ PANEL se zástupci lidí na spektru autismu.

16:00 WORKSHOPY (cca 45 minut) Během konference nutná na ně registrace.

Komunikace s lidmi na spektru. Věra Hincová a zástupce lidí na spektru autismu.

Výtvarnou tvorbou k autoterapii a relaxaci.  Zástupce lidí na spektru autismu

Právní poradenství na téma Právo osob se zdravotním postižením. Mgr. Jiří Černý

17:00 Zhodnocení konference

17:30 Ukončení konference

Nadační fond ATYP si vyhrazuje právo na změny v programu. 

Záštitu nad konferencí převzali: Ing. Miloš Růžička – předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP Marta Pečeňová – členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, předsedkyně Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS při VVOZP