Buďte našimi partnery

Čeští a slovenští autističtí sebeobhájci pro vás společně s odborníky budou přednášet na 4. Autistické konferenci v pátek 22. 9. 2023 v Praze, v Malém sálu Městské knihovny na Mariánském náměstí.

K předešlým ročníkům si můžete přečíst články v archivu nebo v ATYP magazínu (Zadejte v něm ve vyhledání heslo Autistická konference, www.ATYPmagazin.cz).

Záštitu nad 4. konferencí lidí na spektru autismu převzaly náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Alexandra Udženija a ředitelka Za sklem o.s. Marta Pečeňová, členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením a předsedkyně Odborné skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS.

Pokud chcete podpořit konferenci a další aktivity Nadační fondu ATYP, můžete finanční dar zaslat na účet Nadačního fondu ATYP u Raiffeisen Bank 9756596001/5500. Dary půjdou především na honoráře pro přednášející.

Dárci si mohou finanční příspěvek zaslaný na bankovní účet NF ATYP odečíst z daňového základu, a to na základě potvrzení o daru. Potvrzení o daru Vám na vyžádání vystavíme. Nebo se můžeme domluvit na inzerci v e-magazínu ATYP nebo v tištěné ročence ATYP Speciál.

Při jakýchkoliv dotazech nebo při žádosti o vystavení potvrzení o daru, prosím, kontaktujte: nadace@nfatyp.cz
mobil: 723653129 nebo redakce@atypmagazin.cz.

Děkujeme všem podporovatelům našich konferencí i dalších projektů Nadačního fondu ATYP a ATYP magazínu.

Pořadatel Nadační fond ATYP spolu s partnerem konference Za sklem o.s. a Městskou knihovnou v Praze děkují mnoha partnerům, díky nimž se může 4. Autistická konference uskutečnit, a to díky finanční podpoře hlavního města Prahy, Ministerstvu zdravotnictví ČR, Za Sklem o.s., Adventor o.s., projekt Erasmus+ Klíče k sebeobhájství, A Centrum a Beznávodu.sk.

Děkujeme také všem, kteří nám pomáhají jako dobrovolníci svým časem, svou tvorbou, svou prací a mnohdy psychickou podporou.