Konference

4. Autistická konference se bude konat

v pátek 22. září 2023 od 9,15 do cca 17,00 v Praze v Městské knihovně, Malý sál. Registrace za 200 Kč je možná pouze na webu Městské knihovny.

Pokud chcete podpořit naše Autistické konference, můžete také zaslat finanční dar na účet Nadačního fondu ATYP u Raiffeisen Bank 9756596001/5500, za nějž Vám můžeme vystavit potvrzení a můžete si ho odečíst z daní. Dary půjdou na honoráře pro přednášející.

Záštitu nad 4. konferencí lidí na spektru autismu převzali předseda Výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast ZHMP Mgr. Pavel Mareš a předsedkyně Za sklem o.s. Marta Pečeňová, členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením a předsedkyně Odborné skupiny VVOZP pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS.

Děkujeme všem podporovatelům našich konferencí i dalších projektů Nadačního fondu ATYP a ATYP magazínu.

Pořadatel Nadační fond ATYP spolu s partnerem konference Za sklem o.s. a Městskou knihovnou v Praze děkují mnoha partnerům, díky nimž se může 4. Autistická konference uskutečnit. Projekt je realizován s podporou hlavního města Prahy, Ministerstva zdravotnictví ČR, Za Sklem o.s., Adventor o.s., projektem Erasmus+ Klíče k sebeobhájství, A Centrum a Beznávodu.sk