Konference

1. Autistická konference, pondělí 7. září 2020, 9:00 až 17:30

Poprvé lidé s autismem budou přednášet a nebudou pouze kazuistickými případy jako bývají na jiných konferencích o životě s autismem v ČR. Projekt vznikl na základě přání aktivních lidí s autismem, kteří vnímají, že stále je oblast autismu prezentována bez nich. Konference podpoří lidi na spektru autismu, aby o svých právech a potřebách mluvili sami. Aby mohli hovořit rovněž o pozitivech, které jim autismus přináší. Na konferenci bude přednášet 80% lidí na spektru autismu. Konferenci si sami připravili za podpory komunity okolo ATYP magazínu.

Záštitu nad konferencí převzali: Ing. Miloš Růžička – předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP Marta Pečeňová – členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, předsedkyně Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS při VVOZP.

Konference je určena především pro dospělé a dospívající lidi s autismem, HR manažery, učitele, budoucí učitele, odborníky a jiné zájemce.

Omezená kapacita. Pouze 70 lidí. Registrace nutná!

Od 1. 8. Kapacita vyčerpána.

Pokud chcete podpořit 1. Autistickou konferenci, můžete finanční dar zaslat na účet Nadačního fondu ATYP u Raiffeisen Bank 9756596001/5500, za nějž Vám můžeme vystavit potvrzení a můžete si ho odečíst z daní. Dary půjdou na honoráře pro přednášející.