Konference

3. Autistická konferenve již brzy.

16. září 2022 v Praze v Sále architektů na Staroměstské radnici. Včas se registrujte.

Pokud chcete podpořit naše Autistické konference, můžete finanční dar zaslat na účet Nadačního fondu ATYP u Raiffeisen Bank 9756596001/5500, za nějž Vám můžeme vystavit potvrzení a můžete si ho odečíst z daní. Dary půjdou na honoráře pro přednášející.