1. ročník

1. Autistická konference proběhla v pondělí 7. září 2020, 9:00 až 17:30

Poprvé lidé s autismem přednášeli a nebyli pouze kazuistickými případy jako bývají na jiných konferencích o autismu v ČR. Projekt vznikl na základě přání aktivních lidí s autismem, kteří vnímají, že stále je oblast autismu prezentována bez nich. Konference podpořila lidi na spektru autismu, aby o svých právech a potřebách mluvili sami. Aby mohli hovořit rovněž o pozitivech, které jim autismus přináší. Na konferenci přednášelo 80% lidí na spektru autismu. Konferenci si sami připravili za podpory komunity okolo ATYP magazínu.

Záštitu nad konferencí převzali: Ing. Miloš Růžička – předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP Marta Pečeňová – členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, předsedkyně Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS při VVOZP.

TZ Nadačního fondu ATYP

7. 9. 2020 byli na 1. Autistické konferenci ve Škodově paláci v Podnikatelském a inovačním centru oceněni tři sebeobhájci.

Sebeobhájkyní roku 2020 za lidi na spektru autismu se staly: výtvarnice, studentka VŠ a redaktorka ATYP magazínu Veronika Rel Jirasek a Dodo (vl. jménem Kateřina Doudová), 16letá středoškolačka, která konferenci dala výtvarnou podobu, píše a kreslí pro ATYP magazín a od září 2020 se stala členkou poradního týmu ombudsmana za lidi na spektru do 18 let.

Za sebeobhájce byl oceněn Mgr. Šimon Hlinovský, který pracuje v rámci programu Autism at Work v SAP Services a předává své zkušenosti prostřednictvím ATYP magazínu. „Jsem rád, že jsem dostal příležitost promluvit na konferenci a říct všechno, co jsem chtěl. A navíc mě mile překvapilo, že jsem byl i oceněn. Celá konference se výborně vydařila,“ říká s úsměvem 30letý Šimon Hlinovský.

Ceny předali Marta Pečeňová, členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením a předsedkyně Odborné skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS a za ATYP magazín Dagmar Edith Holá, za Výbor pro zdravotnictví ZHMP Ing. Miloš Růžička a certifikát předal za Adventor Michal Roškaňuk. Více v článku v ATYP magazínu.


Pod grafickými materiály naleznete program 1. Autistické konference s detaily.

Program 1. Autistické konference 7. září 2020

Konferenci moderovali: Jana Adolfová – Pastelková a Dagmar Edith Holá.

Promluví Ing. Miloš Růžička – předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP a Marta Pečeňová – členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, předsedkyně Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS při VVOZP.

09:30 Blok ZAMĚSTNÁVÁNÍ & DISKUSNÍ PANEL

9:30 Adéla, zástupce lidí na spektru autismu: Skryté lidské poklady, aneb co přináší firmě inovativního lidé s autismem.

9:50 PhDr. Zuzana Oravcová, business terapeutka, autorka programu EmMotivo, předsedkyně Autis: Člověka na spektru nezměníme, můžeme ho poznat a porozumět mu. Duševní zdraví ve firmách.

10:10 Michal Roškaňuk, zástupce lidí na spektru autismu a ředitel Adventor, o.s.: Každá firma potřebuje autistu.

10:30 Mgr. Věra Hincová, manažerka A Centra a předsedkyně HANS o.s. & Vladimíra Prokajová, zástupce lidí na spektru autismu: Jak přizpůsobit práci lidem na spektru autismu.

10:45 Lenka Sovová a Lenka Hercíková, lokální lídři programu Autism at Work v rámci SAP Services & Mgr. Šimon Hlinovský, zástupce lidí na spektru autismu: Zkušenosti z programu Autism at Work v České republice.

cca 11:15 DISKUSNÍ PANEL se zástupci lidí na spektru autismu na téma: Jak pomoci člověku na spektru začlenit se lépe do pracovního kolektivu.

11:40 Blok PRÁVO lidí s postižením a sociální problematika & DISKUSNÍ PANEL

11:40 až 11: 55 Ivana Sankot, zakladatelka Aqua Angels: Dobrovolnictví je dar pro všechny zúčastněné. Zkušenosti z dobrovolnictví u dítěte s PAS.

12:00 Představení nových zástupců lidí na spektru autismu v poradním týmu ombudsmana. Předání cen 3 sebeobhájcům a týmu projektu Autismus není vidět, který proběhl za podpory Evropského sboru solidarity. 

12:15 Mgr. Jiří Černý, právník: Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. Sebeobhájcovství.

12:30 Přestávka – lehký OBĚD zajištěn v místě konání konference. Coffee break and cake průběžně po celou dobu konference zajištěn.

13:15 Blok ZDRAVOTNICTVÍ & DISKUSNÍ PANEL

13:45 Mgr. Adam Táborský, psycholog a zakladatel projektu Terapie mezi stromy. Přednáška: Všímavost, příroda a autismus.

14:15 Blok ŠKOLSTVÍ & DISKUSNÍ PANEL

14:15 Studentský spolek Agora z.s. při Pedagogické fakultě UK: Budoucí učitelé představí nový projekt o inkluzi.

14:35 Dodo, studentka střední školy a zástupce lidí na spektru autismu: Naslouchejte nám, autistům, přineseme do škol změnu myšlení a tvořivost. Výhody autismu.

14:55 Veronika Jirásek, zástupce lidí na spektru autismu, studentka VŠ a výtvarnice: Pod-diagnostikovaní autisté ve školách.

15:15 Ing. Sylva Šuláková, zástupce lidí na spektru autismu a matka 3 dětí: Inkluze dětí s autismem v praxi.

15:30 Mgr. Šimon Hlinovský, zástupce lidí na spektru autismu: Zkušenosti z Živé knihovny ve školách a návod, jak se jí stát.

15:45 DISKUSNÍ PANEL se zástupci lidí na spektru autismu.

16:30 Oficiální zhodnocení konference, poděkování a ukončení

Nadační fond ATYP si vyhrazuje právo na změny v programu. 

Záštitu nad konferencí převzali: Ing. Miloš Růžička – předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP Marta Pečeňová – členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, předsedkyně Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS při VVOZP

Nadační fond ATYP děkuje všem lidem na spektru autismu, kteří se aktivně zapojili do příprav 1. Autistické konference, těm, kteří přednášeli, a dalším spolupořádajícím. Speciální poděkování patří Dodo za výtvarnou podobu konference a Haně Gregorové za grafické vizuály a logo konference.

Děkujeme všem partnerům, sponzorům, dárcům a spolupracujícím společnostem za jejich pomoc a podporu 1. Autistické konference: Magistrát hl.m. Prahy, Skupina ČEZ, Plastia, WP Distro, Nakladatelství Portál, Aqua Angels, Famtoys, Tiskárna Daniel, Evropský sbor solidarity, Platforma Naděje pro Autismus, Adventor, Za Sklem os, Studentský spolek Agora.