Domů

1. Autistická konference

Poprvé lidé s autismem budou přednášet a nebudou pouze kazuistickými případy jako bývají na jiných konferencích o životě s autismem v ČR. Projekt vznikl na základě přání aktivních lidí s autismem, kteří vnímají, že stále je oblast autismu prezentována bez nich. Konference podpoří lidi na spektru autismu, aby o svých právech a potřebách mluvili sami. Aby mohli hovořit rovněž o pozitivech, které jim autismus přináší. Na konferenci bude přednášet 80% lidí na spektru autismu. Konferenci si sami připravili za podpory komunity okolo ATYP magazínu.

Záštitu nad konferencí převzali: Ing. Miloš Růžička – předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP Marta Pečeňová – členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, předsedkyně Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS při VVOZP